Preskočiť na obsah

Automatické závory

Vysoká spoľahlivosť bez údržby

Výrobok úspešne prešiel certifikáciu CE a sú plne v súlade s európskymi smernicami. Rýchly a kvalitný záručný a pozáručný servis. 

Automatické závory – základné informácie

Ramená závor s dĺžkou až 9 m.

Riešenie pre bežnú aj intenzívnu prevádzku.

Vysoká spoľahlivosť bez údržby.

Kompaktná konštrukcia s minimálnymi nárokmi na montážny priestor.

Ovládanie diaľkovým vysielačom, kartou alebo kamerou pre čítanie ŠPZ.

Spoľahlivosť a dlhá životnosť

Automatické závory sú spoľahlivé a bezúdržbové zariadenia.

Automatické závory je možné použiť pre každý vjazd až do šírky 9 m.

Sú určené pre bežnú prevádzku – 100 až 300 cyklov za hodinu aj veľmi intenzívnu prevádzku 450 až 600 cyklov za hodinu, podľa typu. Platí, že čím dlhšie rameno závory a čím viac vybavenia je na ramene závory, tým menej je možné vykonať otvorení a zavretí behom jednej hodiny.

Možno ich použiť pre pravú aj ľavú stranu vozovky.

Kvalita a praktickosť

Nekorodujúca a farebne stála povrchová úprava skríň závor a ich ramien lakovaním zaručuje ich dlhú životnosť.

Možno objednať prevedenie so skriňou závor z nehrdzavejúcej ocele.

Pri výpadku napájania možno závoru manuálne odblokovať a ramenom pohybovať ručne.

Na rameno závory možno umiestniť záclonky pre zabránenie podliezania alebo kĺbovú mechaniku pre skladanie ramena napr. v podzemných garážach.

Väčšinu typov závor možno vybaviť batériou pre zaistenie uvoľnenia výjazdu pri výpadku napájania alebo solárnym napájaním.

Zaberajú minimálne množstvo miesta a ich inštalácia vyžaduje minimálnu stavebnú činnosť.

Solárne napájanie automatických závor

Vďaka nízkej spotrebe je možné prevádzkovať automatické závory so solárnym napájaním, bez prívodu elektrického prúdu.

Diaľkové ovládanie a riadenie komunikácie

Závory je možné vybaviť diaľkovým bezdrôtovým ovládaním alebo ovládaním bezkontaktnými kartami.

Závory môžu spolupracovať alebo dokonca samy riadiť svetelnú signalizáciu semaformi. To sa hodí najmä v jednosmerných vjazdoch.

Čítanie ŠPZ, ovládanie mobilným telefónom aj výber poplatkov

Pomocou špeciálnych kamier možno závoru riadiť prostredníctvom identifiakce ŠPZ vozidla.

Ovládanie mobilným telefónom je v súčastnosti bežnou praxou. GSM modem si pamätá „svoje čísla“ a otvára bránu na prezváňanie.

Diaľkové ovládanie rádiovým vysielačom.

Riešenie prístupu prostredníctvom bezkontaktných kariet.

Automatické parkovisko s výberom poplatkov.

Prevádzková bezpečnosť

Ochrana proti pádu ramena závory na automobil je zvyčajne istená bezpečnostnými fotobunkami umiestnenými samostatne na stĺpikoch pod ramenom závory (podľa noriem CE).

Každá závora je vybavená citlivým nastavením sily pri pohybe ramena a preto je zaistená bezpečnosť prevádzky aj v prípade poruchy fotobuniek alebo ak nie sú inštalované.

Rameno závory môže byť vybavené nárazovú gumovou lištou pre maximálne zvýšenie bezpečnosti a tiež LED osvetlením pre zvýšenie bezpečnosti pri zhoršených poveternostných podmienkach a zníženej viditeľnosti.

Konštrukcia automatickej závory je bezpečná aj pri náraze automobilu do ramena závory. K odlomeniu ramien závory dôjde pomerne ľahko, zvyčajne tesne pri jej skrini v mieste jej uchytenia.

Pri manuálnom ovládaní ramena závory pri poruche atď., je motor závory vždy mechanicky odpojený.

Zvyčajne je závora vybavená externým signálnym majákom pre signalizáciu jej pohybu.

Automatické závory s dĺžkou ramena do 5 metrov

Pre bežné intenzívne používanie

Závora Wide S a Wide M (100 a 300 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s mechanickými koncovými spínačmi bez možnosti zálohovania batériou, bez počítania cyklov. Nemožno ju programovať systémom Oview.

Závora Niuba 4 (do 200 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s magnetickými koncovými spínačmi s možnosti zálohovania batériou a s počítaním cyklov. Možno ju programovať zo vzdialeného prístupu prostredníctvom modulu Bluetooth.

Pre veľmi intenzívne používanie

Závora M3Bar a M5Bar (600 a 450 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s dvomi vstupmi pre pripojenie detektorov vozidiel, s mechanickými koncovými spínačmi s možnosťou zálohovania batériou a počítaním cyklov. Možno ju programovať so systémom Oview.

Automatické závory s dĺžkou ramena od 6 do 9 metrov

Pre bežné intenzívne používanie

Závora Wide L s ramenom do 7m (do 200 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s mechanickými koncovými spínačmi bez možnosti zálohovania batériou, bez počítania cyklov. Nemožno ju programovať systémom Oview.

Závora Niubo 6 s ramenom do 6m (do 150 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s magnetickými koncovými spínačmi s možnosti zálohovania batériou a s počítaním cyklov. Možno ju programovať zo vzdialeného prístupu prostredníctvom modulu Bluetooth.

Závora M7 Bar s ramenom do 7m (200 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s s dvomi vstupmi pre pripojenie detektorov vozidiel, s mechanickými koncovými spínačmi, s možnosti zálohovania batériou a s počítaním cyklov. Možno ju programovať so systémom Oview.

Závora L Bar s ramenom do 9m (150 cyklov za hodinu). Je elektromechanická závora s s dvomi vstupmi pre pripojenie detektorov vozidiel, s mechanickými koncovými spínačmi s možnosťou zálohovania batériou, a s počítaním cyklov. Možno ju programovať so systémom Oview.

Závora Bite s ramenom 7m (150 cyklov za hodinu). Je elektrohydraulická závora s mechanickými koncovými spínačmi bez možnosti zálohovania batériou.