Skip navigation

SPIN23KCE

Spin SN6023 | Sada pre výklopné a sekcionálne garážové brány

 

Technické parametre

Napájanie (Vac 50 Hz): 230
Príkon (W): 250
Stupeň krytia (IP): 40
Rýchlosť (m/s): 0,11 až 0,20
Max. veľkosť výklopných brán (m2): 11,8
Max. veľkosť sekcionálnych brán (m2): 10,5
Dráha (mm): 2600
Max. sila (N): 650
Pracovná teplota (°C): -20 až +50
Pracovné zaťaženie (Cykly/deň): 50
Hrúbka dráhy (mm): 35
Hmotnosť (kg): 15

Popis produktu

Ide o 650 N motor s 3 m dráhou a ovládačom FLO2R v cene.

Medzi jeho prednosti patrí napríklad možnosť aktivácie úsporného režimu alebo voliteľné zálohovanie.

Maximálny rozmer brány je cca 2,4 m výšky × 4,4 m šírky, teda plocha 10,5 m2.

Výstup FLASH môže byť naprogramovaný ako SPA (kontrolka otvorených dverí), štandardne ako výstražný maják, elektrozámok alebo ako elektromagnet.

K motoru SPIN23KCE je možné pripojiť 12 príslušenstva BlueBUS.

SPIN je poháňaný elektrickou energiou, v prípade výpadku dodávky napájacieho napätia z elektrickej rozvodnej siete, je možné pohon odblokovať a ovládať vráta ručne.

U modelov, ktoré umožňujú používať ako príslušenstvo záložnú batériu PS124, je vďaka tomuto záložnému zdroju možné vykonanie niekoľkých pracovných cyklov aj v prípade výpadku dodávky elektrickej energie z rozvodnej siete.