Skip navigation

Riviera

Riviera | Horizontálne kĺbová markíza

Technické parametre

Maximálny rozmer (mm):

šírka 12000 × vyloženie 4000 - dvojmodul
šírka 8000 × vyloženie 3500 - jednomodul
šírka 8500 × vyloženie 4000 - jednomodul

Ovládanie: mechanicky pomocou prevodovky kľukou, alebo elektromotorom
Prevedenie: konštrukcia v bielej farbe

Popis produktu

Horizontálna markíza s kĺbovými ramenami a nosným profilom. Kvalitná konštrukcia markízy nachádza uplatnenie pri tienení výkladných skríň, reštaurácií, rodinných domov, terás, balkónov, reštauračných predzáhradiek. Markízu možno upevniť do stropu alebo čelne na fasádu.

Prevedenie: Konštrukciu markízy tvoria konzoly s nosným profilom, kĺbové ramená, valec na navíjanie látky, výpadový profil a ovládací mechanizmus. Markízu možno vo zvinutom stave chrániť plechovou alebo hliníkovou strieškou upevnenou pomocou konzol k nosnému profilu. Sklon ramien v rozsahu min. 5 ° max 45 °.
 
Ovládanie:
Vysúvanie a navíjanie markízy sa vykonáva:
a) mechanicky pomocou prevodovky kľukou
b) elektromotorom - elektromotor je možné ovládať vypínačom, diaľkovo alebo pomocou veternej a slnečnej automatiky.

Poťah: Špeciálna markýzová akrylátová látka, hydrofóbna, stálofarebná, rozmerovo stála, odolná proti plesniam. Z rovnakého materiálu sú zhotovené aj volány, ktorých veľkosť a tvar je voliteľný. Podľa potreby je možné poťah opatriť reklamným nápisom alebo firemným znakom.

Od šírky 8001 a 8501 mm × vyloženie 4000 mm sú vyrábané vždy dve markízy (dvoumodul) sa spojeným valcom a jedným pohonom s možnosťou prekrytia medzery medzi poťahmi prekrývacím pásom (š 1000 mm). Medzera medzi poťahmi je 85 mm.