Skip navigation

Ozdobné prvky

Ozdobné prvky

Hroty
 
Sú ozdobné prvky, ktoré v sebe spájajú funkciu estetickú a bezpečnostnú. Svojim tvarom odradí k pokusu o prekonanie a bránu aj plot ozvláštni.

Ornamenty

Sú ozdobné prvky, ktorými sa môžete odlíšiť od ostatných a vtlačiť tak osobitý vzhľad bráne i celému oploteniu. 

Súdky a súdočky

Sú ozdobné prvky, ktorými sa môžete odlíšiť od ostatných a pomocou veľmi jednoduchých tvarov vtlačiť osobitý vzhľad bráne i celému oploteniu.