Skip navigation

KĹBOVÉ

Horizontálne kĺbové markízy
Horizontálne markízy s kĺbovými ramenami a nosným profilom majú veľmi kvalitnú konštrukciu a nachádzajú uplatnenie pri tienení výkladných skríň, reštaurácií, rodinných domov, terás, balkónov i reštauračných predzáhradzok.
Markízy je možné upevniť do stropu, alebo čelne na fasádu. Podľa potreby je možné poťahy opatriť reklamným nápisom alebo firemným znakom.