Skip navigation

KAZETOVÉ

Horizontálne kazetové markízy 
Kazetové markízy s kĺbovými ramenami sú vhodné do miest, kde by odkrytá konštrukcia pôsobila rušivo. Celkovo pôsobí kompaktným, moderným dojmom.

Podľa potreby je možné poťah opatriť reklamným nápisom alebo firemným znakom.