Skip navigation

HSTX8

HSTX8 | diaľkový ovládač

 

Popis produktu
 
HSTX8 8-kanálový diaľkový ovládač s obojsmernou komunikáciou na frekvencii 433 MHz, plávajúci kód.

Tlačidlá pre aktiváciu a deaktiváciu zabezpečovacieho systému a pre jeho čiastočnú aktiváciu (naprogramovateľná aj pre priame ovládanie prijímačov HSTT).

Programovateľné tlačidlo s funkciou núdzového privolania pomoci alebo aktivácia tiesňového poplachu (priama aktivácia sirén) alebo pre striedavé ovládanie čiastočnej aktivácie zabezpečovacieho systému (A + B).

4 programovateľné tlačidlá pre ovládanie rovnakého počtu automatizačných techník, samostatných alebo zlúčených do skupín, alebo pre vydávanie iných manuálnych príkazov.

Obojsmerná komunikácia: po odoslaní príkazu "ON", "OFF" a "čiastočné ON" (bude LED dióda svietiť oranžovo), LED diódy ukazujú výsledok operácie (zelená = OFF; červená = ON alebo čiastočné ON).

Diaľkový ovládač je malý, veľmi tenký a ergonomický, je vhodný pre zavesenie na kľúčenku.