Skip navigation

HSMO

HSMO | modem pre servisné operácie na diaľku

 

Popis produktu
 
HSMO modem pre servisné operácie na diaľku - správa riadiacej jednotky HSCU na diaľku.

Prostredníctvom modemu pre servisné operácie na diaľku, pripojeného k pevnej telefónnej linke a vlastnému počítaču, môže inštalačný technik kontrolovať na diaľku riadiace jednotky HSCU, pričom môže načítať ich pamäť so záznamami o minulých udalostiach a vykonávať všetky programovacie operácie a ďalšie potrebné úpravy cez telefónnu linku, ako keby bol priamo na mieste inštalácie systému.
 
Používanie modemu HSMO je úplne jednoduché a pritom je základným, veľmi užitočným a účinným nástrojom pre inštalačného technika, pretože zlepšuje jeho služby voči zákazníkom a odstraňuje často zbytočné servisné zásahy priamo v mieste inštalácie, čím súčasne znižuje aj náklady.