Skip navigation

HSKPS

HSKPS | tlačidlový panel

 

Popis produktu
 
HSKPS Ovládací tlačidlový panel, nástenný alebo prenosný, bezdrôtový s technológiou Dual Band 433 a 868 MHz a s obojsmernou komunikáciou.

HSKPS je tlačidlový panel s obojsmernou komunikáciou, ktorý je určený pre aktiváciu a deaktiváciu riadiacej jednotky zabezpečovacích systémov a k nej pripojených automatizačných techník. Panel viditeľným spôsobom potvrdzuje vykonanú operáciu a signalizuje prevádzkový stav systému prostredníctvom LED diód alebo bzučiaka, ako sú napríklad netesné zabezpečené okná alebo dvere, vybitá batéria atď.

Tlačidlo určené pre kontrolu stavu systému. Protidonucovacie funkcie pre prípad deaktivácie zabezpečovacieho systému pod vyhrážkou so súčasným uskutočnením príslušných telefonátov. Programovateľné tlačidlo s funkciou tiesňového volania (aktivácia sirén a uskutočnenie príslušných telefonátov) alebo s funkciou pri vlámaní (uskutočnenie telefonátov) alebo je programovateľné pre ovládanie automatizačnej techniky alebo iné manuálne ovládanie.