Skip navigation

HSDIW01

HSDIW01 | detektor vodnej hladiny

 

Popis produktu
 
HSDIW01 je snímač pre detekciu vodnej hladiny.

HSDIW01 detekuje prítomnosť kvapaliny v stanovenej výške, v takom prípade aktivuje vyslanie signálu do riadiacej jednotky alebo do prijímača rádiového signálu.

Veľmi jednoduchá inštalácia, toto zariadenie sa pripája 2 vodičmi k svorke NO (spínací kontakt) umiestneného na detektore HSDID11.
 
Je zaručené nepretržité zabezpečenie.