Skip navigation

HSDIS01

HSDIS01 | detektor prachových častíc

 

Popis produktu
 
HSDIS01 je bezdrôtový detektor jemných poletujúcich prachových častíc s technológiou Dual Band 433 a 868 MHz.

HSDIS01 detekuje koncentrovaný výskyt jemných poletujúcich prachových častíc vzniknutých pri vzplanutí požiaru, a to prostredníctvom foto-optickej kontroly okolitého vzduchu. V takom prípade signalizuje v danom mieste poplach prostredníctvom bzučiaka a LED diód umiestnených priamo na telese detektora, súčasne vyšle bezdrôtovou cestou informáciu o poplachu do riadiacej jednotky alebo prijímača.

Je trvale v prevádzke a je vybavený kontrolným a autodiagnostickým zariadením, ktoré signalizuje prípadné prevádzkové problémy, spôsobené prachom v ovzduší a jeho usadením na citlivé časti detektora.

Signalizácia je zabezpečovaná prostredníctvom LED diód a poplachového bzučiaka.