Skip navigation

HSDIM12

HSDIM12 | bezdrôtový detektor pohybu

 

Popis produktu
 
HSDIM12 je infračervený bezdrôtový detektor s technológiou Dual Band 433 a 868 MHz a s šošovkou so zvislou clonou, určený pre zabezpečenie dverí a okien.

HSDIM12 je priestorový detektor s clonou a kontrolou funkčnosti, je malých rozmerov a je určený pre zabezpečenie dverí a okien, a to aj z vonkajšej strany (ak je chránený pred pôsobením poveternostných vplyvov). Detektor signalizuje pohyb v úzko vymedzenom priestore priamo pred senzorom.

Je napájaný jednou 9 V batériou a je zabezpečený proti otvoreniu a premiestneniu.

Je jedinečný vo svojej kategórii, pretože je vybavený vstupom s rozpínacím kontaktom pre pripojenie kábla a magnetických kontaktov alebo detektorov pre rolety, s odlišným typom poplachu (priestorový / vstup s rozpínacím kontaktom) a umožňuje teda prevedenie dvojitého zabezpečenia.

Priemerná životnosť batérie je dlhšia ako dva roky a závisí od podmienok používania detektora.

Možnosť nastavenia pokrytia priestoru na dvoch úrovniach, do 3 a do 6 metrov.