Skip navigation

HSCU (C)

HSCU (C) | bezdrát. riadiaca jednotka napájaná zo zdroja 230 V 50 Hz (zálohovaná batériovo)

 

Popis produktu
 
Riadiace jednotky s kontrolným systémom, nastaviteľné na diaľku napájené ze siete 230 V 50 Hz, určené pre kombinované bezdrôtové systémy, s dvojfrekvenčnou technológiou Dual Band 433 a 868 MHz, obojsmernou komunikáciou.

Riadiaca jednotka HSCU je tým najkomplexnejším riešením pri inštalácii zabezpečovacieho systému v privátnom aj priemyselnom sektore. Je vybavená bezpečnostnými funkciami a je schopná ovládať a nastavovať automatizačnú techniku. Prenos rádiového signálu je kontrolovaný a skenovaný, využíva technológiu Dual Band, vďaka ktorej je komunikácia medzi riadiacou jednotkou, detektormi a poplachovými prvkami úplne bezpečná. Rôzne nastavenia jednotlivých typov poplachov signalizuje odlišným spôsobom - pokusy o priblíženie sa, vylomenie alebo násilné otvorenie okien a dverí, vlámanie do zabezpečených miestností, vznik požiaru alebo únik vody a ďalšie nebezpečné situácie. V prípade vyhlásenia poplachu riadiaca jednotka volá na naprogramované telefónne čísla a začne prenos príslušných správ, ktoré súvisia s priebehom udalostí. Užívateľ môže zavolať riadiacej jednotke (len prostredníctvom pevnej linky PSTN), aby skontroloval a prípadne upravil jej prevádzkový stav, vypočul si zvuky z jej okolia a mohol ovládať elektrické spotrebiče, svetlá, automatizačnú techniku, kotle atď. Riadiaca jednotka HSCU odpovedá úplne zrozumiteľným spôsobom, kedy potvrdí alebo upozorní na nové udalosti. Odstrašujúci účinok systému je zaručený vďaka výkonným vnútorným alebo vonkajším sirénám (schopným reprodukovať i hovorené slovo), rozsvecovaniu svetiel, aktivácii ďalších odstrašujúcich prvkov. Záložne batérie (voliteľné príslušenstvo) zvyšujú bezpečnosť celého systému, pretože zaručujú prevádzku zabezpečovacieho zariadenia aj v prípade výpadku dodávky elektrickej energie.

HSCU1GCEN: je napájaná 230 Vac, vybavená záložnou batériou (nie je súčasťou dodávky), kontroluje až 99 periférnych zariadení bezdrôtovou cestou a maximálne 6 detektorov pripojených káblom, ktoré i napája; je vybavená bezdrôtovými aj káblovými výstupmi, určenými pre poplašné prvky a pre 18 aktivačných príkazov pre domáce automatizované zariadenia (16 bezdrôtových príkazov + 2 relé); komunikuje prostredníctvom pevnej telefónnej linky a mobilné siete GSM, môže zavolať až na 63 telefónnych čísel, na ktoré odošle až 6 hlasových správ a 17 SMS správ (z ktorých 6 je zostavených podľa požiadaviek užívateľa), rovnako tak môže komunikovať prostredníctvom digitálnych protokolov, ak je pripojená k riadiacim jednotkám bezpečnostných zložiek. Zabudovaná siréna o akustickom výkone 106 dB s možnosťou jej vyradenia z činnosti, signalizačný bzučiak s nízkou intenzitou vydávaného zvuku.

HSCU1CEN: je prakticky rovnaká ako predchádzajúca riadiaca jednotka, ale nie je vybavená modulom GSM a s tým súvisiacimi funkciami (SMS, hlasitý odposluch).