Skip navigation

DO 4 m

Automatické závory s dĺžkou ramena do 4 metrov
Je veľa situácií kedy je závora užitočná počnúc parkoviskom, hromadnými garážami, priemyselnými a obchodnými areálmi a končiac uzatvorením slepej ulice u rodinných domov. K závorám je možné použiť mnoho doplnkov, ako sú zemné slučky, záclonky, osvetlenie ramena, fotobunky, atď. Závory sú vhodné aj pre nepretržitú prevádzku.