Skip navigation

HSSI

HSSI | vnútorná siréna

 

Popis produktu
 
HSSI je bezdrôtová poplašná siréna určená pre interiéry budov.

HSSI je určená pre použitie v interiéroch budov. Akustický výkon 114 dB. Siréna je nastavená na zvukovú signalizáciu trvajúcu tri minúty, je schopná signalizovať aktiváciu a deaktiváciu zabezpečovacieho systému s nízkou intenzitou zvuku (možno aj úplne vyradiť z prevádzky).

Je vybavená zabezpečením proti otvoreniu boxu.