Skip navigation

HSCU

HSCU | bezdrôtová riadiaca jednotka napájaná len batériovo

 

Popis produktu
 
Riadiace jednotky s kontrolným systémom, nastaviteľné na diaľku, napájané batériami, určené pre bezdrôtové zabezpečovacie systémy, s dvojfrekvenčnou technológiou Dual Band (433 a 868 MHz) a obojsmernou komunikáciou.

Pre bezdrôtové zabezpečovacie systémy sú riadiace jednotky HSCU tým najlepším riešením pri inštalácii zabezpečovacieho systému v privátnom aj priemyselnom sektore. Sú vybavené bezpečnostnými funkciami a sú schopné ovládať a nastavovať automatizačnú techniku bez nutnosti inštalácie káblových rozvodov, sú úplne nezávislé na elektrickej rozvodnej sieti.
 
Prenos rádiového signálu je kontrolovaný a skenovaný a využíva technológiu Dual Band, vďaka ktorej je komunikácia medzi riadiacou jednotkou, detektormi a poplachovými prvkami úplne bezpečná. Rôzne nastavenia jednotlivých typov poplachov signalizuje odlišným spôsobom: pokusy o priblíženie sa, vylomenie alebo násilné otvorenie okien a dverí, vlámanie do zabezpečených miestností, vznik požiaru alebo únik vody a ďalšie nebezpečné situácie. V prípade vyhlásenia poplachu volá riadiaca jednotka na naprogramované telefónne čísla a začne prenos príslušných správ, ktoré súvisia s priebehom udalostí. Užívateľ môže zavolať riadiacej jednotke (len prostredníctvom pevnej linky PSTN), aby skontroloval a prípadne upravil jej prevádzkový stav, vypočul si zvuky z jej okolia a mohol ovládať elektrické spotrebiče, svetla, automatizačnú techniku, kotle atď. Bezdrôtová riadiaca jednotka HSCU odpovedá úplne zrozumiteľným spôsobom, kedy potvrdí alebo upozorní na nové udalosti. Odstrašujúci účinok systému je zaručený vďaka výkonným vnútorným alebo vonkajším sirénám (schopným reprodukovať i hovorené slovo), rozsvecovaniu svetiel, aktivácii ďalších odstrašujúcich prvkov.

HSCU1GEN: napájaná batériovým paketom, kontroluje až 99 periférnych bezdrôtových zariadení a ďalších prvkov zabezpečovacieho systému (sirény a rôzne prijímače) a je schopná vykonávať až 16 príkazov platných pre domáce automatizované zariadenia; komunikuje prostredníctvom pevnej telefónnej linky a mobilnej siete GSM, môže zavolať až na 63 telefónnych čísel, na ktoré odošle až 6 hlasových správ a 17 SMS správ (z ktorých 6 je zostavených podľa požiadaviek užívateľa), rovnako tak môže komunikovať prostredníctvom digitálnych protokolov, pokiaľ je pripojená k riadiacim jednotkám bezpečnostných zložiek. Zabudovaná siréna s výkonom 106 dB s možnosťou jej vyradenia z činnosti, signalizačný bzučiak s nízkou intenzitou vydávaného zvuku.

HSCU1EN: je prakticky rovnaká ako predchádzajúca riadiaca jednotka, ale nie je vybavená modulom GSM a s tým súvisiacimi funkciami (SMS, hlasitý odposluch).